"... If they give you ruled paper, write the other way."
(Juan Ramón Jiménez)

Upcoming : รุไบยาต (โอมาร์ คัยยาม)

Latest News

  • Tag Posts
  • Recent Post

อิเหนา

นิทานเวตาล

พระอภัยมณี

กาพย์เห่เรือ

โคลง

นิราศ

บทละครรำ

Slider

Wednesday, April 16, 2014
อิเหนา : อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี (๖๓)

อิเหนา : อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี (๖๓)

อิเหนาเข้าห้องนางสการะวาตี      ช้า      ๏ เมื่อนั้น ...
Tuesday, April 15, 2014
      อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๖๑), อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ (๖๒)

อิเหนา : ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง (๖๑), อิเหนาผัดทุเลาไม่ยอมกลับ (๖๒)

ท้าวกุเรปันให้หาอิเหนากลับเมือง      ช้า      ๏ เมื่อนั้น ...
Tuesday, January 14, 2014
อิเหนา : อิเหนาเข้าห้องนางมาหยารัศมี (๖๐)

อิเหนา : อิเหนาเข้าห้องนางมาหยารัศมี (๖๐)

อิเหนาเข้าห้องนางมาหยารัศมี      ร่าย      ๏ ครั้นถึงประเ...
Friday, December 6, 2013
อิเหนา : อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง (๕๙)

อิเหนา : อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง (๕๙)

อิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเข้าเมือง      ๏ เมื่อนั้น ...
Monday, August 19, 2013
อังคารเขียนให้น้ำพุ : อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคารเขียนให้น้ำพุ : อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคารเขียนให้น้ำพุ      ๏ หนาวปรโลกหลั่งไหม้ รมณีย์ ...
Top